Zwiększenie limitu dzieci

Szczepienie przeciwko ospie
1 lipca 2020
Procedury bezpieczeństwa na czas pandemii
27 lipca 2020

Drodzy Rodzice,

W związku z przekazanymi nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości dzieci w jednej grupie informujemy, że od 13 lipca 2020 r.  możemy przyjąć do żłobka wszystkie nasze dzieci ( dotyczy osób, które mają podpisane umowy ze żłobkiem do końca sierpnia 2020 r.).

Prosimy o zgłaszanie telefoniczne lub mailowe chęci przyprowadzenia dziecka do żłobka do dnia 8 lipca 2020 r (środa)- ułatwi nam to organizację pracy w okresie wakacyjnych urlopów.

Jednocześnie informujemy, że nadal pozostajemy w reżimie sanitarnym oraz stosujemy procedury związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które są dostępne na naszej stronie internetowej.

Rodzice nie mają wstępu na teren placówki. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się przy wejściu głównym do placówki. Dziecko należy przyprowadzić bezwzględnie do godziny 8.20- po tej godzinie dzieci nie będą już przyjmowane.

Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Dzieci do żłobka są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.

Dziecko może być przyprowadzane i odbierane ze żłobka wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego.

Skip to content