Dokumenty

Podanie o przyjęcie dziecka do żłobka
statut Kobierzyckiego Zespołu Złobków

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Procedura postępowania w przypadku zachorowania dziecka

Procedura postępowania w przypadku choroby zakaźnej

Procedura postępowania w przypadku wypadku
 

Mają Państwo pytania?

Zapraszamy do kontaktu poprzez nasz formularz kontaktowy:


Zmień rozmiar
Kontrast