Umowy 2022/2023

Podpisywanie umów- 2022/2023
17 czerwca 2022
Wyprawka do żłobka
23 czerwca 2022

Umowy z rodzicami dzieci, które zostały przyjęte do żłobka w wyniku rekrutacji oraz kontynuującymi pobyt
w żłobku od września 2022r. będą podpisywane w dniach: 
27.06.2022r.-08.07.2022r.

Prosimy o pobranie umowy, wydrukowanie w trzech egzemplarzach i wypełnienie danych:

–  data podpisania umowy

– dane jednego rodzica/opiekuna prawnego (umowa jest podpisywana tylko z jednym rodzicem/opiekunem prawnym),

– dane dziecka (§ 1 umowy)

– pakiet godzinowy – mają Państwo do wyboru trzy pakiety dzienne: pakiet 8, 9 lub 10 godzin (§ 4 pkt 1 umowy)

– informację o posiadaniu Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny  (§ 4 pkt 4 umowy) – proszę dołączyć kserokopię karty

–  §6. pkt 2. umowy tj. maksymalna opłata z tytułu świadczonych usług. Końcowa kwota (suma płatności z całego roku) z wybranego pakietu godzinowego z załącznika nr 1.

Prosimy o zaparafowanie każdej ze stron (również załącznika o opłatach ) i podpisanie umowy.

Dodatkowo w zależności od wybranego pakietu godzinowego i posiadania Kobierzyckiej Karty Dużej Rodziny prosimy
o wydrukowanie w 3 egzemplarzach i zaparafowanie załącznika nr 1 do umowy.

Dodatkowo prosimy o pobranie klauzuli informacyjnej, zapoznanie się z nią, podpisanie i dołączenie do umowy
w jednym egzemplarzu.

Prosimy o dostarczenie do żłobka umów w trzech egzemplarzach w dniach 27.06.2022r.-08.07.2022r.  –
w godzinach 7:30-15:30 do sekretariatu żłobka (prosimy dzwonić domofonem)

– w godzinach 6:30-7:30 oraz 15:30-17:00 do urny umieszczonej przed głównym wejściem żłobka (prosimy o umieszczanie dokumentów w zaklejonej kopercie)

Umowy będą na bieżąco sprawdzane i podpisywane przez dyrektora.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Żłobek Gminny w Wysokiej: 71 715 19 85, sekretariat@zlobekwysoka.pl;

Żłobek Gminny w Kobierzycach: 71 715 19 86, sekretariat@zlobek-kobierzyce.pl

Jeśli rodzic nie ma możliwości pobrania i wydrukowania umowy, prosimy o kontakt.

Przypominamy, że niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w placówce.

Jeśli rodzic planuje, aby dziecko rozpoczęło uczęszczanie do żłobka w innym terminie niż od września, prosimy o kontakt z sekretariatem żłobka.

O dofinansowanie do żłobka w ramach ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, będzie można się starać od momentu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do żłobka.

Więcej informacji o dofinansowaniu https://www.zus.pl/-/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fbiezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych%2Fswiadczenia

 

Umowa o świadczenie usług KZZ_2022_2023_Kobierzyce [Otwiera się w nowej karcie]

Załącznik nr 1 do umowy-opłaty 2022_2023 [ Otwiera się w nowej karcie]

Załącznik nr 1 do umowy-opłaty 2022_2023_Karta Dużej Rodziny [Otwiera się w nowej karcie]

Klauzula informacyjna_RODZICE [ Otwiera się w nowej karcie]

 

Skip to content