Rekrutacja- formularze

Rekrutacja
3 lutego 2021
Kącik psychologa- emocje u dzieci
26 lutego 2021
  1. Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

– ePUAP Kobierzyckiego Zespołu Żłobków (komplet wypełnionych i podpisanych wniosków
z załącznikami);

-adres e-mail Żłobka Gminnego w Kobierzycach seketariat@zlobek-kobierzyce.pl (komplet wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych wniosków z załącznikami w wersji .pdf);

-wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do urny, która zostanie wystawiona przy wejściu do Żłobka Gminnego w Kobierzycach, ul. Robotnicza 19A od dnia 22.03.2021r.- do dnia 02.04.2021 r.

Skip to content